Slim-regeling: iets voor jouw organisatie?

Slim-regeling: iets voor jouw organisatie?

Wij, als M-ploy Talent, houden ons onder andere bezig met de ontwikkeling van onze professionals. Zo lang ze bij ons in dienst zijn, voorzien wij hierin… maar als ze in dienst gaan bij de opdrachtgever is het aan hen om hierin te investeren. Gelukkig is dit vaak goed ingericht, maar dit jaar dient ook de SLIM-regeling zich aan.

Wellicht interessant voor jouw organisatie om te ondersteunen in het inrichten van een leeromgeving. Wij hebben in het voorjaar het één en ander uitgezocht en delen dit graag, zodat nog meer organisaties hier gebruik van kunnen maken.

SLIM-regeling, wat is het?

Begin dit jaar heeft de Rijksoverheid de SLIM-regeling in het leven geroepen. SLIM staat voor ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’. De regeling is bedoeld om het leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren en hierdoor een sterkte leercultuur en/of leerrijke omgeving te creëren in midden- kleinbedrijven. Hiervoor is vanaf 2020 €48 miljoen beschikbaar gesteld.

Kom je in aanmerking?

Voor dat je start met de aanvraagprocedure, kijk of jouw organisatie in aanmerking komt. Hier is een handige beslisboom voor gemaakt: mkb-verklaring SLIM-regeling.

In het kort, je komt in aanmerking als je :

> Minder dan 250 fte
> Jaaromzet onder € 50 miljoen
> Je bent niet voor 50% of meer verbonden aan een andere onderneming
> Geen directe of indirecte zeggenschap van overheidsinstanties of openbare lichamen

Let op: check ook of er al eerder subsidies of staatssteun is ontvangen, zie de-minimisverklaring. Met deze verklaring kan worden nagekeken of er nog een subsidie verstrekt mag worden en zo ja, hoeveel die gaat zijn.

Kom je niet in aanmerking, dan is het leuk om te lezen wat de mogelijkheden zijn maar kan je verder weinig met onze informatie 😊

Waarvoor kan je de SLIM-subsidie inzetten?

Hier heeft de Rijksoverheid een mooie poster voor gemaakt.

> Het doorlichten van je onderneming, met als resultaat een opleiding- of ontwikkelplan
> Loopbaan- of ontwikkeladvies voor medewerkers
> De ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw organisatie stimuleert
> Het creëren van praktijkleerplaatsen voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg

Hoe vraag je de subsidie aan?

Het eerste tijdvak is verstreken, maar gelukkig is er een tweede tijdvak: van september 9.00 uur t/m 30 september 17.00 uur. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus hoe eerder je de aanvraag indient, hoe groter de kans is dat je de subsidie krijgt.

Ter voorbereiding is het handig om alvast te kijken wat je allemaal moet inleveren en een account aan te maken op het subsidieportaal. Voordat je de aanvraag indient, moet je geregistreerd worden voor de opening van het tijdvak. De deadline de registratie voor het tweede tijdvak is 18 augustus 2020. Dit kan ook op het subsidieportaal. Let op dat je je voor het juiste type aanvragen registreert.

En een boel formulieren die ingevuld moeten worden, maar gelukkig staan ze allemaal bij elkaar op deze pagina!

Welke kosten worden gesubsidieerd?

> Er is een maximum van € 24.999,- aan subsidie per organisatie dat aangevraagd kan worden
> De minimale kosten moet uitkomen op € 5.000,-
> De subsidie dekt 80% van de kosten bij een bedrijf van minder dan 50 werknemers
> Bij meer dan 50 werknemers wordt 60% van de kosten gedekt
> Voor het creëren praktijkleerplaatsen, geldt een vaste vergoeding van € 2.700,-

De kosten die gedekt kunnen worden zijn:

> Directe loonkosten van het personeel betrokken bij het project of activiteiten
> Externe kosten voor de uitvoering van het project of activiteiten
> 15% bovenop de bestaande kosten ter compensatie van indirecte kosten of overhead

Overige spelregels:

> Een initiatief heeft een maximale looptijd van maximaal 12 maanden
> Initiatieven moeten binnen 3 maanden na de toekenning starten

En hoe nu verder…?

Je kan alles in eigen beheer doen, maar er zijn ook tal van bedrijven die voorzien in de afhandeling van de subsidieaanvragen en de opvolging daarna. Zij helpen ook bij de tussenrapportage en einddeclaratie, zie hier wat er bij komt kijken.

Wij kunnen meedenken hoe een leeromgeving te creëren en hoe de aanvraag vorm te geven en dit samen in een plan van aanpak/activiteitenplan zetten en de begroting vormgeven. Als externe partij kunnen wij onderdeel zijn van het plan op het gebied van loopbaan- en ontwikkeladvies.

Wil je weten hoe en wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op met Grietje via mail, Whatsapp of bel 06 51 29 29 13

 

Geschreven door Grietje Bruijntjes – Fieldmanager M-ploy Talent