Sign In

Detavast & detacheren

We hebben een groot netwerk binnen de installatietechniek en kennen veel monteurs, werkvoorbereiders, beheertechnici, projectleiders en alle andere professionals binnen verschillende functies die binnen de installatietechniek voorbij komen.

Deta-vast

Ben je op zoek naar vaste krachten in de installatietechniek, ervaring in de service en onderhoud of juist met renovaties of nieuwbouw projecten. En wil je zeker weten dat je kwaliteit in huis haalt? Dan is onze deta-vast constructie interessant.

Een deta-vast constructie biedt de mogelijkheid om een professional eerst goed te leren kennen voordat een vast dienstverband wordt aangegaan. In de meeste gevallen zijn professionals na 1800 gewerkte uren zonder bijkomende kosten in dienst te nemen.

Onze betrokkenheid tijdens de detacheringsperiode vergroot de kans op een succesvolle bemiddeling. We evalueren regelmatig en houden graag een vinger aan de pols om te checken of de verwachtingen van alle partijen nog hetzelfde zijn.

De risico’s liggen bij M-ploy Talent, jullie betalen alleen voor daadwerkelijk gewerkte uren en kunnen tevens gebruik maken van een opzegtermijn wanneer het niet de juiste match lijkt te zijn. Dit risico durven wij ook te nemen, want we streven naar de hoogste kwaliteit.

Alle professionals die bij ons in dienst zijn, krijgen bij ons de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding. Wij nemen eventuele studieschulden over, en laten die afbouwen tijdens de detacheringsperiode.

Detacheren

Om verschillende redenen kan er behoefte ontstaan aan een interim oplossing. M-ploy Talent is op basis van een zorgvuldige inventarisatie in staat tot het bieden van een maatwerkoplossing op interim basis die de juiste expertise op het juiste moment beschikbaar stelt voor uw organisatie binnen de installatietechniek.

Wij detacheren verschillende vakgebieden binnen de installatietechniek, zowel monteurs met elektrotechnische en werktuigbouwkundige achtergrond, in de service en onderhoud of juist een focus op nieuwbouw. Ditzelfde geldt voor de werkvoorbereiders, servicetechnici, beheertechnici, projectleiders en contractmanagers.

Voor het beschikbaar stellen van professionals op interim basis maken wij gebruik van interim professionals die bij ons in vaste dienst zijn, daarnaast hebben wij freelancers en zorgvuldig gekozen business partners in ons netwerk binnen de installatietechniek. Ook hier zullen wij intensief betrokken blijven tijdens de detacheringsperiode en checken of de samenwerking nog naar wens is. Is het project binnenkort afgelopen, wil je verlengen of is de match niet wat je ervan verwacht had? We houden contact, sturen bij of zorgen voor een mooie afsluiting van de interim periode.

Meer weten?

Wil je meer weten, ons leren kennen of heb je meteen hulp nodig? Neem dan contact met ons op; Debbie, Loek of Marlot helpt je graag!

Marlot Warso

Bel 0655128730 of mail

Loek van der Ham

Bel 0655128740 of mail

Debbie de Boers

Bel 0623144289 of mail