Sign In

DISC theorie

Q4 profiles

DISC, je hebt er vast wel eens van gehoord, maar vindt het misschien lastig om hierin kwalitatief hoogwaardige rapporten te vinden. Wij zijn een Certified Partner van Q4 profiles en kunnen hierbij helpen.

“Het is de missie van Q4 Profiles om mensen te bereiken en te beraken door gedrag inzichtelijk te maken. Wij willen begrip tussen mensen vergroten en hen effectiever laten zijn in wat zij doen. Met als ultiem doel: meer tevredenheid en plezier in werk en relaties. Dit doen wij door de inzet van gevalideerde vragenlijsten, praktische tools en gedegen training van onze Certified Partners.”

Q4 profiles maakt gebruik van de DISC theorie. Deze theorie of bijbehorende rapporten zijn de basis om het gesprek aan te gaan of een training omheen te bouwen. De meest gemaakte fout die wij zien, is dat mensen in hokjes gestopt worden; jij bent geel of jij bent rood. Terwijl DISC beter te vergelijken is met de cilinders van een auto, iedereen heeft alle kleuren in zich zitten. De persoon zelf beslist (bewust of onbewust) in welke situatie welke kleuren in te zetten binnen de communicatie.

DISC theorie

DISC geeft je inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is jouw natuurlijke stijl van communiceren? Wat zijn jouw onbewuste drijfveren? Uitgangspunt is het DISC model met vier fundamentele temperamenten. Het beschrijft jouw natuurlijke gedragsstijl en geeft handvatten om prettiger te werken, te leven, en om te gaan met anderen.

Het Q4 Persoonlijke Stijl profiel is gebaseerd op het DISC model. Het gedrag van mensen meten we op basis van twee dimensies; indirect versus direct en taakgericht versus mensgericht. Als we deze in een grafiek plaatsen ontstaan de vier fundamentele temperamenten: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Gedragsstijl of eigenschappen:

Dominant temperament: Direct en taakgericht temperament. Zegt iets over hoe je omgaat met problemen en uitdagingen. Woorden die passen bij het D temperament zijn direct, overtuigend, avontuurlijk, gedreven, resultaat- en prestatiegericht, snel en neemt de leiding.

Invloed temperament: Direct en mensgericht temperament. Zegt iets over hoe je omgaat met andere mensen en hoe je anderen beïnvloedt. Woorden die passen bij het I temperament zijn inspirerend, hartelijk, gezellig, enthousiast, gericht op contact, sociaal, charmant, prater, impulsief en verbaal sterk.

Consciëntieus temperament: Indirect en taakgericht temperament. Zegt iets over hoe je omgaat met regels en beperkingen. Woorden die passen bij het C temperament zijn analyserend, precies, geduldig, gericht op feiten, details, onderzoekend, denker, observator, gesloten en houdt van privacy.

Stabiel temperament: Indirect en mensgericht temperament. Zegt iets over je tempo en hoe je omgaat met veranderingen. Woorden die passen bij het S temperament zijn betrokken, vriendelijk, oprecht, luisteraar, attent, team- speler, gesloten, werkt routinematig en houdt van harmonie.

Wat kan DISC voor jou persoonlijk betekenen

Het rapport geeft inzicht in jezelf. Wat zijn de karakteristieken van uw persoonlijke stijl (kernpatroon) en welke talenten en groeimogelijkheden heb je in je. Wat zijn je sterkten en valuilen op het gebied van communicatie en hoe staat je Persoonlijke stijl in relatie tot je werk. Daarnaast krijg je een aantal communicatie tips gerelateerd aan de verschillende stijlen, maar ook hoe een leidinggevende jou het beste kan benaderen.

Wat levert het op? Een prettigere en effectievere samenwerken of in het algemeen leven met anderen. Je krijg inzichten om beter om te gaan met conflicten en hier effectief is zijn. Tot slot heb je handvatten om met jezelf aan de slag te gaan, zelfmanagement.

Wat kan DISC in de onderlinge communicatie betekenen

Het begint met de bewustwording dat we allemaal verschillen in gedrag. Je ervaart hoe miscommunicatie ontstaat, hoe we soms onbedoeld op de verkeerde knoppen duwen en, het belangrijkste, hoe we dit kunnen verbeteren. Je leert je te verplaatsen in de ander, en waar nodig je communicatie hierop aan te passen.

Wat levert het op? Duidelijke communicatie en daardoor een prettiger en effectievere samenwerking. De taken worden beter verdeeld en bij de juist personen neergelegd. Het wordt makkelijker om te herkennen waar iemand zijn krachten liggen en diegene ook in zijn kracht te zetten. Kortom, iedereen doet wat hij leuk vindt en je hebt een tevreden team.

Ontstaan van DISC en andere modellen & theorieën

DISC gaat over gedragsvoorkeuren die we vertonen als we ons minder veilig voelen. Naast DISC zijn er nog andere modellen en theorieën die van belang zijn en zijn meegenomen in de ontwikkeling van de gevalideerde vragenlijst van Q4 profiles. Waar komt de DISC theorie vandaan en welke andere psychologische modellen en theorieën zijn van invloed op ons gedrag?

Marston

Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Het DISC model is de basis van de Persoonlijke Stijl Analyse. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC).

Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een secundair temperament.

Maslov

Een tweede behoefte gedreven model naast DISC, is de piramide van Maslov. Maslov laat de natuurlijke behoefte aan (verschillende vormen) van veiligheid zien en DISC laat de gedragsvoorkeuren zien die we vertonen als we ons minder veilig voelen.

Maslov is een motivatietheorie die zegt dat de drijfveren van menselijk gedrag gebaseerd zijn op onze behoefte aan veiligheid. De onderste drie lagen (Fysiologische behoeften, behoefte aan veiligheid, sociale behoeften) van de behoefte piramide beschrijven ons gevoel van veiligheid. Als het gevoel van veiligheid wegvalt (om wat voor reden dan ook), willen we eerst alles geregeld hebben om ons weer veilig te voelen en met hogere lagen bezig zijn. Hoe lager we ons bevinden in de piramide, hoe intenser de behoefte is om hieruit te komen.

Als de eerste drie lagen van de piramide van Maslov in balans zijn, kunnen we optimaal functioneren. Als er in die lagen iets aan de hand is gaat het brein op een ander niveau werken. Onze energie gaat zitten in de onderste lagen en minder in de behoeften van de bovenste lagen (eigen waarde, zelfontplooiing).

DISC is gekoppeld aan de piramide van Maslow. Gewoontes zijn vertrouwd en geven een gevoel van veiligheid. Als de onderste lagen niet in balans zijn, gaan we overleven en vallen we terug op onze gewoontes, ons stambrein, het onbewuste. In de tweede en derde laag wordt ons kernpatroon van de DISC ingezet, in de bovenste twee lagen gaan we bewust bepaald gedrag inzetten.

Jung

Juni is de grondlegger van persoonlijkheidstyperingen. Begin jaren twintig publiceerde hij ‘Psychological Types’ en onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert/extravert. Voor de Persoonlijke Stijl Analyse is het onderscheid tussen denken, voelen en introvert, extravert interessant. Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld. Extraverte mensen richten hun energie vooral op de ‘buitenwereld’. Denkers beslissen op basis van hun ratio. Voelers beslissen op basis van hun emotie.

Overige factoren

De invloed van leeftijd op ons gedrag
Leeftijd heeft ook een grote invloed op ons denken en gedrag. Door het denken en het gedrag van mensen in het juiste perspectief en context te zetten, krijgen we ook beter inzicht in het handelen van mensen.

Gewoontes

Gewoontes worden gevormd in ons onderbewust, limbische systeem. Vanuit de neocortex kunnen we kiezen welk gedrag we bewust inzetten. In ongunstige omstandigheden vallen we terug op onze gewoontes. Naarmate je ouder wordt, worden minder gewoontes gevormd en zijn ze minder diep geworteld.

Referentiekader

We kijken naar de wereld zoals wij hem zien, niet zoals de wereld is.

  • Zelfkennis; De mate waarin we ons bewust zijn van ons (gedrags-)voorkeuren en in hoeverre we onze eigen grenzen kennen.
  • Zelfwaardering; Eigenwaarde, hoe we over onszelf denken.
  • Zelfvertrouwen; Gaat over de executie, onze acties, hoe we handelen. Als een hoger zelfvertrouwen hebben, zullen we eerder iets willen doen. Bij laag zelfvertrouwen gaat dit over in moeten.

Grietje Bruijntjes

Bel o6 51292913 of mail!